Hỗ trợ khách hàng

Hoa hồng & Tưởng thưởng

Ròng chảy.

Hoa hồng, tiền thưởng của bạn được tạo ra bởi  cộng đồng, mọi giao dịch, mọi mua bán, tất cả mọi dịch vụ hoạt động cung cầu của  cộng đồng  của bạn đều mang lại thu nhập cho bạn. Nhưng nó lại thật đơn giản để tạo ra, vì nó là miễn phí, mang lại thu nhập cho họ, bạn đang cho đi cái họ cần, điều đó sẽ tạo ra cộng đồng lớn với hàng triệu giao dịch và nó là thu nhập vô hạn của bạn. Nó thực sự mạnh mẽ.

Hoa hồng.

tt Mua gói Số tiền F1 F2 & F3
1 1 sao 10,000đ 0% 0%
2  2 sao 50,000đ 0% 0%
3 CTV 5 sao 500,000đ 50% 10%

Số tiền thanh toán tối thiểu được rút là 100,000đ. Tối đa không giới hạn. Thời gian thanh toán trong 24h kể từ thời điểm yêu cầu rút tiền.

Tưởng thưởng.

Cấp độ Điểm t.lũy Quỹ du lịch Tiền mặt Tổng nhận
Level 1 6,000 tích lũy tích lũy tích lũy
Level 2 14,000 tích lũy tích lũy tích lũy
Level 3 80,000 tích lũy tích lũy tích lũy
Level 4 260.000 2.8 tr 5,0tr 7.8tr
Level 5 500,000 3,0tr 12,0tr 15,0tr
Gold 2,000,000 10,0tr 70,0tr 80.0tr
Diamond 10,000,000 20,0tr 480,0tr 500,0tr

01 điểm = 1000đ.

Thành viên nhận thưởng và vinh danh tại các đại hội khách hàng hàng năm, nhận du lịch hoặc toàn bộ tiền mặt được trao thưởng một lần mỗi năm.

Thành viên kim cương có thể nhận gấp nhiều lần giá trị theo cấp độ điểm thưởng không giới hạn, nhận tái sinh cộng phát sinh trên tổng doanh số tích lũy.

Khi bạn đã đạt lần đầu tiên là kim cương thì từ năm sau doanh số tái sinh sẽ luôn cho bạn đạt kim cương và nhận thưởng, nến bạn vẫn tiếp tục phát triển thì doanh số phát sinh cộng tái sinh sẽ cho bạn đạt nhiều lần kim cương, nhận nhiều lần thưởng trong cùng một năm.