Hỗ trợ khách hàng

Hoa hồng & Tưởng thưởng

Cách nhận hoa hồng.

Hoa hồng, tiền thưởng của bạn được tạo ra bởi cộng đồng.

Ví dụ:

Bạn mời A tải app SGO, A chạy xe hoặc dùng dịch vụ bất kỳ và trả phí cho app 100,000đ, bạn nhận của A 50,000đ. A mời B, B trả phí cho app 100,000đ, bạn nhận từ B 5,000đ, B mời C, C trả phí cho app 100,000đ, bạn nhận từ C 5,000đ. (Áp dụng bảng minh hoạ phía dưới) như vậy bạn càng tạo nhiều thành viên, bạn sẽ càng nhận nhiều hoa hồng.

Hoa hồng.

tt Mua gói Số tiền F1 F2 & F3
1 1 sao 100,000đ 10% 0%
2  2 sao 200,000đ 20% 2%
3 3 sao 300,000đ 30% 3%, 3%
4 4 sao 400,000đ 40% 4%, 4%
5 5 sao 3,000,000đ 50% 5%, 5%

Gói Vip 5 sao có thời hạn là 180 ngày.

Số tiền thanh toán tối thiểu được rút là 5,000,000đ. Tối đa không giới hạn. Thời gian thanh toán trong 24h kể từ thời điểm yêu cầu rút tiền thành công.

Tưởng thưởng. (Thưởng theo danh hiệu)

Cấp độ Điểm t.lũy Quỹ du lịch Tiền mặt Tổng nhận
Level 1 6,000 tích lũy tích lũy tích lũy
Level 2 14,000 tích lũy tích lũy tích lũy
Level 3 80,000 tích lũy tích lũy tích lũy
Level 4 260.000 2.8 tr 5,0tr 7.8tr
Level 5 500,000 3,0tr 12,0tr 15,0tr
Gold 2,000,000 10,0tr 70,0tr 80.0tr
Diamond 10,000,000 20,0tr 480,0tr 500,0tr

01 điểm = 1000đ.

Thành viên nhận thưởng và vinh danh tại các đại hội khách hàng hàng năm, nhận du lịch hoặc toàn bộ tiền mặt được trao thưởng một lần mỗi năm.

Thành viên kim cương có thể nhận gấp nhiều lần giá trị theo cấp độ điểm thưởng không giới hạn, nhận tái sinh cộng phát sinh trên tổng doanh số tích lũy.

Khi bạn đã đạt lần đầu tiên là kim cương thì từ năm sau doanh số tái sinh sẽ luôn cho bạn đạt kim cương và nhận thưởng, nến bạn vẫn tiếp tục phát triển thì doanh số phát sinh cộng tái sinh sẽ cho bạn đạt nhiều lần kim cương, nhận nhiều lần thưởng trong cùng một năm.